Какво казва Спартак Янакиев

Спартак
Спартак Янакиев

Елена излъчва щастие и ентусиазъм! От една страна обича много това, което прави. От друга има увереността, че може да намери решение на всяка ситуация. Това, в съчетание с енергията, познанията, визията, опита, дисциплината и връзките, които има, я правят изключително ценен ментор, приятел и професионален партньор!

Помогна ми значително да организирам времето, приоритетите, работата и финансите си. Заедно правим и следваме план за развитие, в резултат на което се чувствам доста по-спокоен, сигурен и осъзнат в ръководството на денталната практика. Разчитам на нейните съвети за развитие в професионален и личностен аспект.

Продължаваме да работим заедно и препоръчвам с две ръце.

Спартак Янакиев